Family Daesiidae
 
Biton Karsch, 1880
 
  Biton ehrenbergi Karsch, 1880 (Si)
  Biton velox Simon, 1885 (Si)

Top of page